top of page
Kağıt üzerine buluntu imgelerle fotoğraf kolajı / Collage with found images on paper

Tekerrür / Nisan 2020

Reiterance / April 2020

Kağıt üzerine buluntu imgelerle fotoğraf kolajı

Photo Collage with found images on paper

bottom of page