1976 yılında İstanbul'da doğdu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Accademia Italiana’da tasarım eğitimi aldı. 2006 yılında Dps Design & Sourcing proje ofisini kurdu ve 2017 yılına kadar yöneticiliğini yaptı. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi’nin Belgesel Fotoğraf ve Master Class programlarını bitirdi. Fotoğraf Vakfı'nın düzenlediği Belgesel Fotoğraf Günleri organizasyonlarında görev aldı. İlk kişisel belgesel fotoğraf çalışması “EV” çeşitli şehirlerde sergilendi ve farklı mecralarda yayınlandı. 2017 yılında İzmir'e taşındı ve Yücel Tunca ile birlikte bağımsız sanat inisiyatifi Sarı Denizaltı'yı kurdu. Çalışmalarına 2017'den beri İzmir'de devam ediyor. 

Mekanları, hafızamızdaki ve yaşamımızdaki izleri üzerinden yeniden yapılandırarak, mekanlar ve bireyler arasında yeni bir diyalog biçimi oluşturmaya çalışıyorum, bunun için belgesel fotoğrafçılığın yöntemlerini kullanıyorum. Aynı şekilde kent ve birey arasındaki ilişkiyi de metinler, fotoğraflar ve kavramlar etrafında psikocoğrafyanın yöntemlerini kullanarak şekillendiriyorum. Hafıza mekan, kent ve birey arasındaki ilişkilerin yanısıra kadın kimliğinin mevcut kültürel bağlamda oluşturulma biçimine, toplumsal cinsiyet konularına odaklanan çalışmalar yapıyorum. Feminist politikanın 'özel alan’ daki cinsiyetçi ilişkilerin kamusal alana taşınıp, farklılaştırılmasını talep eden “kişisel olan politiktir” şiarından, çevremdeki kadınlardan ve kendi kişisel deneyimlerimden yola çıkarak, kadın kimliğinin inşasında geçmiş deneyimlerin, içselleştirilen davranışların hafızadaki izlerini araştırıyorum, kültürel kodların peşine düşüşüyorum, bunları sorgulayarak,  görünür kılmaya çalışıyorum. Bu çalışmalar aynı zamanda benim için de bir sağaltma ve dönüştürme aracı oluyor. Fotoğraf, yaşamla aramda kurduğum bağda zorunlu bir diyolog ve ifade biçimi çünkü Louis Bourgeois’in bir heykelinin üzerine yazdığı gibi; “Sanat delirmemeyi garantiler.” 

Eğitim

2014 -2015 Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi, Belgesel Fotoğraf  Programı

2000  Accademia Italiana - Fashion Design, Floransa / Italya

1994 -1998 Istanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi -İstanbul

Atölyeler & Seminerler

Orhan Cem Çetin ile MasterClass , Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi

Nicos Economopoulos “On The Road”  Fotoğraf Atölyesi

Eren Sulamacı ile Fotoğraf Kitabı Yapımı

GAPO , Yakın Dönem Türkiye Fotoğrafı

Kitap Ciltleme Atölyesi, Atakam & İrem Sözer - Filbooks

Martina Hoogland Ivanow - Portfoy Değerlendirme, Salt Galata

Toplumsal Cinsiyet ve Fotoğraf Atölyesi, Şehlem Kaçar

Terapötik Otoportreler ve Sanat Terapisi, Şehlem Kaçar

Grup Sergileri & Gösterimler

Fotoğraf Vakfı, Belgesel Fotoğraf Günleri, Salt Galata, Istanbul, 2015

Fotoğraf Vakfı, Belgesel Fotoğraf Günleri, BART,  Batman, 2016 

Fotoğraf Vakfı, Belgesel Fotoğraf Günleri, MFD, Mersin  2016 

Belgeler'15 Sergisi, halka sanat galeri, İstanbul, 2016 

MFD, Mersin Fotoğraf Derneği, Mersin, 2016 

Fotoğraf Vakfı, Belgesel Fotoğraf Günleri, 2017  EFSAD,  Eskişehir

5. Uluslararası Diyarbakır Fotoğraf Günleri, Diyarbakır, 2017 

Çağrışımlar, Mecra İstanbul, 2018 

8 Mart Sergisi, Amed Şehir Tiyatrosu, Yenişehir, 2019

Kendine Ait Bir Yol - Bir Kentin Psikocoğrafyası, İzmir 2019

Barış ve Özgürlük - Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır 2019

Kişisel Sergiler

Git Üstüne Bir Şey Giy! - Galeri Mod / İstanbul - June, 2020

Konuşmalar

Fotoğraflarıyla Hikayeler Anlatan Kadınlar - Sarı Denizaltı, İzmir / Mart 2018

Feminist Sanat ve Fotoğraf - Foça Barış Kadınları, Foça/ Mart 2019

Psikocoğrafya ve Anlatı - Kuakmer, Kuşadası / Haziran 2019

Feminist Sanat - Turuncu Dernek , İzmir / Kasım 2019

Feminist Sanat - Tilki Sanat, İzmir / Mart 2020

Born in 1976 in Istanbul. She graduated from Department of Political Sciences at Istanbul University in 1998. She studied design at Accademia Italiana. She founded Dps Design & Product Sourcing project office in 2006 and worked there until 2017. After completing documentary photography and masterclass programs at the Photography Academy of Galata Fotoğrafhanesi. She took part in Documentary Photography Festival organized by Photography Foundation. Her first personal documentary photography project “HOME” was exhibited in various cities and published in different media. She moved to İzmir in 2017 and co-founded Yellow Submarine independent art initiative. She is currently working on her projects in İzmir since then.

In my practice I try to create a form of dialogue between spaces and individuals by reconstructing the spaces based on its traces in our memory and life, and I use the methods of documentary photography for this. Likewise, I try to build up the relationship between the city and the individual by using the methods of psychogeography around texts, photographs and concepts. In addition to my works on questioning the relationship between memory and space, I focus on the ways in which women's identities are formed in the current cultural context and on gender issues. I draw inspiration from feminizm and its the statement the "personal is the political” that demands the sexist relations in the 'private sphere' be moved to the public space and diversified. I look for the memory traces of past experiences, internalized behaviors in the construction of women's identity, I take up cultural codes and try to make them visible. This is also a reconstitution tool for myself and compulsory dialogue in connection with my life because, as Louis Bourgeois says "Art guarantees not to go crazy.”

Education

2014 -2015 Galata F. Academy of Photography, Documentary Photography 

2000  Accademia Italiana - Fashion Design, Florence / Italy

1994 -1998 Istanbul University, Faculty of Political Science, Istanbul

Workshops & Seminars  

Photography MasterClass with Orhan Cem Çetin at Galata Fotoğrafhanesi

Nicos Economopoulos “On The Road” Photography Workshop

Photo Book Workshop by Eren Sulamacı

GAPO , Recent Period of Turkish Photography

Book Binding Workshop by Atakam & İrem Sözer at Filbooks

Portfolio Review with Martina Hoogland Ivanow, Salt Galata

Photography and Gender Workshop by Şehlem Kaçar

Therapeutic Self-Portraits and Art Therapy by Şehlem Kaçar

Group Exhibitions & Screenings

Photography Foundation, Doc. Photography Days, Salt Galata, Istanbul, 2015 

Photography Foundation, Doc. Photography Days, BART, Batman, 2016 

Photography Foundation, Doc. Photography Days, MFD, Mersin, 2016 

Documents’15, halka sanat art center,  İstanbul, 2016 

MFD, Mersin Photography Society, Mersin, 2016 

Photography Foundation, Doc. Photography Days, EFSAD, Eskişehir, 2017 

The 5th International Photography Days, Diyarbakır, 2017 

Connotations, Mecra İstanbul, 2018

8th of March Exhibition, Amed Theatre, Yenişehir 2019

A Road of One's Own - Psychogeography of a City, İzmir 2019

Peace & Freedom - Tahir Elçi Human Rights Foundation, Diyarbakır 2019

Solo Exhibitions 

Put Something On! - Galeri Mod / İstanbul - June, 2020

Talks

Women Story Tellers - Sarı Denizaltı, İzmir / March 2018

Feminist Art & Photography - Foça Barış Kadınları, Foça / March 2019

Psychogeography & Narratives -  Kuakmer, Kuşadası / June  2019

Feminist Art - Turuncu Dernek, İzmir  / November  2019

Feminist Art - Tilki Sanat, İzmir / March 2020

©2015 by Günseli Baki

ALL RIGHTS RESERVED