top of page
1.jpg

İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’den 1998 yılında mezun oldu. Accademia Italiana’da tasarım eğitimi aldı. 2006 yılında Dps Proje Ofisi’ni kurdu ve 2017 yılına kadar yöneticiliğini yaptı. G.F. Fotoğraf Akademisi Belgesel Fotoğraf ve Master Class Programlarını bitirdi. İlk kişisel belgesel fotoğraf projesi “Ev” bir çok şehirde sergilendi ve farklı mecralarda yayınlandı. 2020 yılında ”Git Üstüne Bir Şey Giy” sergisini K2 Güncel Sanat Merkezi’nde açtı. Beden ve cinsiyet temalı çalışmalarında kendi kişisel deneyimlerinden yola çıkarak, kadın kimliğinin inşasında geçmiş deneyimlerin, içselleştirilen davranışların hafızadaki izlerini araştırıyor ve görünür kılmaya çalışıyor. Hafıza, mekan; kent, birey arasındaki ilişkiye odaklanan işler üretiyor. Sanatsal ifade aracı olarak fotoğraf, video ve kolaj kullanıyor. 2017 yılından beri çalışmalarını kurucularından biri olduğu bağımsız sanat inisiyatifi Sarı Denizaltı’da, İzmir’de sürdürüyor. Odeon Pergamon Kültür Sanat Alanı, Bağımsızlar ve Vatoz Platform gibi kolektif kültür sanat alanlarına gönüllü yürütücülerinden biri olarak destek veriyor.

Born in Istanbul,  graduated from Istanbul University, Faculty of Political Sciences in 1998. She studied design at Accademia Italiana. In 2006, he founded Dps Project Office and worked as its creative director until 2017. She graduated from G.F. Photography Academy Documentary Photography and Master Class Programs. Her first personal documentary photography project "Home" was exhibited in many cities and published in different media. In 2020, she opened her exhibition "Go Put Something on" at K2 Contemporary Art Center. In her body and gender-themed works, based on her personal experiences, she explores the traces of past experiences and internalized behaviors in the construction of female identity in memory and tries to make them visible. She produces works focusing on the relationship between memory, space, city and individual. She uses photography, video and collage as means of artistic expression. Since 2017, she has been working at Sarı Denizaltı, an independent art initiative she co-founded, in Izmir. She supports collective culture and art spaces such as Odeon Pergamon Culture and Art Space, Bağımsızlar and Vatoz Platform as one of their volunteer coordinators.

Katıldığı Atölyeler & Seminerler ve Dolaşım Programları:

 • Uluslararası Dolaşım Programı, Stockholm -  Kültür İçin Alan, 2022

 • Güncel Sanatta Bedenin Temsiliyeti ve Mevcudiyeti - Yekhan Pınarlıgil, 2021

 • Uluslararası Dolaşım Programı, Berlin & Fransa - Çevrimiçi - Kültür İçin Alan, 2020

 • Kent, Zaman, Kimlik, Mekan - Prof Dr. Melek Göregenli, 2020

 • Kültür ve Sanat Pratiklerinde Anlatının Yeri - Eda Yiğit, 2020

 • Terapötik Otoportreler ve Sanat Terapisi, Şehlem Kaçar

 • Toplumsal Cinsiyet ve Fotoğraf Atölyesi, Şehlem Kaçar

 • Martina Hoogland Ivanow - Portfoy Değerlendirme, Salt Galata

 • Kitap Ciltleme Atölyesi, Atakam & İrem Sözer - Filbooks

 • Eren Sulamacı ile Fotoğraf Kitabı Yapımı

 • Nicos Economopoulos “On The Road”  Fotoğraf Atölyesi

 • Orhan Cem Çetin ile MasterClass , Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi

Workshops & Seminars & Mobility Programs participated in:

 • International Mobility Programme, Stockholm - Spaces of Culture, 2022

 • Representation and the presence of the body at Contemporary Art, Yekhan Pınarlıgil, 2021 

 • International Mobility Programme, Berlin & France (online) Spaces of Culture, 2020

 • City, Identity, Time and Place - Prof. Dr. Melek Göregenli, 2020

 • Narritives at cultural and artistic practices - Eda Yiğit, 2020

 • Therapeutic Self-Portraits and Art Therapy by Şehlem Kaçar

 • Photography and Gender Workshop by Şehlem Kaçar

 • Portfolio Review with Martina Hoogland Ivanow, Salt Galata

 • Book Binding Workshop by Atakam & İrem Sözer at Filbooks

 • Photo Book Workshop by Eren Sulamacı

 • Nicos Economopoulos “On The Road” Photography Workshop

 • Photography MasterClass with Orhan Cem Çetin at Galata Fotoğrafhanesi

Kişisel Sergiler

Grup Sergileri

Sergiler / küratör

Konuşmalar

 • Ege'de Neler Oluyor? - Tersine Göçü Konuşuyoruz - Bozcaada Jazz Festivali, 2022 

 • Feminist Eleştiri ve Sanat - Afsad, 2022

 • Bireysel ve Kolektif Hafıza ile Etki Yaratmak: Koruma ve Aktarma aracı olarak kültür sanat - Kültür için Alan, Beykoz Kundura, 2021

 • Feminist Eleştiri ve Sanat - Metal Kolektif Diyarbakır, 2021 

 • Feminist Sanat ve Fotografta Kadın Temsili - Dokuz Eylül Üniversitesi GSF, 2021

 • Güncel Sanatta Kentlerin İfşası, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 2021

 • Hafızanın Aynası, Mekanların İzi - Ege Üniversitesi Fotoğraf Topluluğu, 2021

 • Dönüşen Kentsel Kültür Politikaları, Kültür Buluşmaları - Kültür çin Alan, 2020

 • Feminist Sanat - IFSAK TV, canlı yayın / Temmuz 2020

 • Feminist Sanat - Tilki Sanat, İzmir / 8  Mart 2020

 • Feminist Sanat - Turuncu Dernek , İzmir / Kasım 2019

 • Psikocoğrafya ve Anlatı - Kuakmer, Kuşadası / Haziran 2019

 • Feminist Sanat ve Fotoğraf - Foça Barış Kadınları, Foça/ Mart 2019

 • Fotoğraflarıyla Hikayeler Anlatan Kadınlar - Sarı Denizaltı, İzmir / Mart 2018

Atölye Yürütücüsü

Solo Exhibitions 

 

Group Exhibitions

Exhibitions / as curator 

Talks

 • What's Happening in the Aegean - Talking about Reverse Migration - Bozcaada Jazz Festival, 2022 

 • Feminist Theory And Art, Afsad, 2022 

 • Creating Impact through Individual and Collective Memory: Culture and Art as a means of Preservation and Transmission - Spaces of Culture, Beykoz Kundura, 2021 

 • Feminist Theory And Art, Metal Collective Diyarbakır, 2021

 • Feminist Art and Photograpy - Dokuz Eylül University GSF, 2021

 • The Exposure of the cities in contemporary art, Tokat Gaziosmanpaşa Uni, 2021 

 • Reflections of The Memory, Traces of The Places, Ege University Photography Community, 2021

 • Urban Cultural Policy in Transformation, Cultural Encounters - Spaces of Culture, 2020

 • Feminist Art - IFSAK TV, live / July 2020

 • Feminist Art - Tilki Sanat, İzmir / 8 of March 2020

 • Feminist Art - Turuncu Dernek, İzmir  / November  2019

 • Psychogeography & Narratives -  Kuakmer, Kuşadası / June  2019

 • Feminist Art & Photography - Foça Barış Kadınları, Foça / March 2019

 • Women Story Tellers - Sarı Denizaltı, İzmir / March 2018

Workshops as Tutor

13f719f0-66f0-4344-a222-fc1f11dda1fd_edi
bottom of page