günseli baki

Born in 1976 in Istanbul. She graduated from Department of Political Sciences at Istanbul University in 1998. She studied design at Accademia Italiana. After completing documentary photography and masterclass programs at the Photography Academy of Galata Fotoğrafhanesi, she participated in various workshops and seminars in the field of photography. She took part in Documentary Photography Festival organized by Photography Foundation. Her first personal documentary photography project “HOME” was exhibited in various cities and published in different media. . She has founded "Yellow Submarine" Photograpy Workshop Atelier  in 2018 with Yücel Tunca. She is currently working on photography projects at  Yellow Submarine.

Apart from  exploring  the relationship between place and memory, she  also focuses on  gender issues in which female identity is constructed in current cultural context .

1976 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Accademia Italiana’da tasarım eğitimi aldı. Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi’nin Belgesel Fotoğraf ve Master Class programlarını bitiren fotoğrafçı, fotoğraf alanında çeşitli atölye ve seminerlere katıldı. Fotoğraf Vakfı'nın düzenlediği Belgesel Fotoğraf Günleri organizasyonlarında görev aldı. İlk kişisel belgesel fotoğraf çalışması “EV” çeşitli şehirlerde sergilendi ve farklı mecralarda yayınlandı.  2018 yılında Yücel Tunca ile birlikte Sarı Denizaltı Fotoğraf Atölyesini kurdu. Fotoğraf alanındaki çalışmalara  Sarı Denizaltı'da devam ediyor. 

Hafıza ve mekan arasındaki ilişkiyi sorguladığı çalışmalarının yanısıra kadın kimliğinin mevcut kültürel bağlamda oluşturulma biçimlerine, toplumsal cinsiyet konularına odaklanıyor. 

Education

2014 -2015 Galata F. Academy of Photography, Documentary Photography 

2000  Accademia Italiana - Fashion Design, Florence / Italy

1994 -1998 Istanbul University, Faculty of Political Science, Istanbul

Workshops & Seminars  

Photography MasterClass with Orhan Cem Çetin at Galata F. Academy of Photography 

Nicos Economopoulos “On The Road” Photography Workshop

Photo Book Workshop by Eren Sulamacı

GAPO , Recent Period of Turkish Photography

Book Binding Workshop by Atakam & İrem Sözer at Filbooks

Portfolio Review with Martina Hoogland Ivanow, Salt Galata

Photography and Gender Workshop by Şehlem Kaçar

Therapeutic Self-Portraits and Art Therapy by Şehlem Kaçar

Group Exhibitions & Screenings

Photography Foundation, Documentary Photography Days, Salt Galata, Istanbul, 2015 

Photography Foundation, Documentary Photography Days, BART, Batman, 2016 

Photography Foundation, Documentary Photography Days, MFD, Mersin, 2016 

Documents’15, halka sanat art center,  İstanbul, 2016 

MFD, Mersin Photography Society, Mersin, 2016 

Photography Foundation, Documentary Photography Days, EFSAD, Eskişehir, 2017 

The 5th International Photography Days, Diyarbakır, 2017 

Connotations, Mecra İstanbul, 2018

8th of March Exhibition, Amed Theatre, Yenişehir 2019

A Road of One's Own - Psychogeography of a City, İzmir 2019

Peace & Freedom - Tahir Elçi Human Rights Foundation, Diyarbakır 2019

Solo Exhibitions 

Put Something On! - Galeri Mod / İstanbul - April, 2020

Talks

Women Story Tellers - Sarı Denizaltı, İzmir / Mart 2018

Feminist Art & Photography - Foça Barış Kadınları, Foça / Mart 2019

Psychogeography & Narratives -  Kuakmer, Kuşadası / Haziran 2019

Feminist Art - Turuncu Dernek, İzmir  / Kasım 2019

Eğitim

2014 -2015 Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi, Belgesel Fotoğraf  Programı

2000  Accademia Italiana - Fashion Design, Floransa / Italya

1994 -1998 Istanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi -İstanbul

Atölyeler & Seminerler

Orhan Cem Çetin ile MasterClass , Galata Fotoğrafhanesi Fotoğraf Akademisi

Nicos Economopoulos “On The Road”  Fotoğraf Atölyesi

Eren Sulamacı ile Fotoğraf Kitabı Yapımı

GAPO , Yakın Dönem Türkiye Fotoğrafı

Kitap Ciltleme Atölyesi, Atakam & İrem Sözer - Filbooks

Martina Hoogland Ivanow - Portfoy Değerlendirme, Salt Galata

Toplumsal Cinsiyet ve Fotoğraf Atölyesi, Şehlem Kaçar

Terapötik Otoportreler ve Sanat Terapisi, Şehlem Kaçar

Grup Sergileri & Gösterimler

Fotoğraf Vakfı, Belgesel Fotoğraf Günleri, Salt Galata, Istanbul, 2015

Fotoğraf Vakfı, Belgesel Fotoğraf Günleri, BART,  Batman, 2016 

Fotoğraf Vakfı, Belgesel Fotoğraf Günleri, MFD, Mersin  2016 

Belgeler'15 Sergisi, halka sanat galeri, İstanbul, 2016 

MFD, Mersin Fotoğraf Derneği, Mersin, 2016 

Fotoğraf Vakfı, Belgesel Fotoğraf Günleri, 2017  EFSAD,  Eskişehir

5. Uluslararası Diyarbakır Fotoğraf Günleri, Diyarbakır, 2017 

Çağrışımlar, Mecra İstanbul, 2018 

8 Mart Sergisi, Amed Şehir Tiyatrosu, Yenişehir, 2019

Kendine Ait Bir Yol - Bir Kentin Psikocoğrafyası, İzmir 2019

Barış ve Özgürlük - Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı, Diyarbakır 2019

Kişisel Sergiler

Git Üstüne Bir Şey Giy! - Galeri Mod / İstanbul - Nisan, 2020

Sunum & Söyleşi 

Fotoğraflarıyla Hikayeler Anlatan Kadınlar - Sarı Denizaltı, İzmir / Mart 2018

Feminist Sanat ve Fotoğraf - Foça Barış Kadınları, Foça/ Mart 2019

Psikocoğrafya ve Anlatı - Kuakmer, Kuşadası / Haziran 2019

Feminist Sanat - Turuncu Dernek , İzmir / Kasım 2019

©2015 by Günseli Baki

ALL RIGHTS RESERVED