top of page

Ev

Home

Hafızamızda geri çağrışımı sağlayan tüm izler, mekandan alınan duyumun, imgelemin ve hafızamızdaki tüm birikimlerin sentezidir. Çocukluğumun geçtiği evde anılarımı yeniden geri çağırıyor, zamanın yok edici gücüne karşı mekanda geçmişten kalanlarla hafızamdaki izleri birleştiriyor ve yeniden hatırlıyorum. “EV” çalışması, çocukluğumda, aynı apartmanda yaşadığım büyükbaba ve babaannemin ölümlerinden sonra, uzun yıllar hiç kimsenin girmediği eve ait fotoğraflardan ve kısa videolardan oluşan 4 dakikalık bir multimedya çalışmadır. 

2015

All the traces that recalls into our memories, are the synthesis of the sense perception of the place, phantasy and all the accumulations in our memories. I recall my memories at the house in my childhood home and look for those traces along what remains from the past against destructive power of time."Home" is a photography serie about the home of my grandmother and my grandfather that nobody went in for a long period of time due to sentimental matters.

2015 / Documentary Photography Project Consultant:  Yücel Tunca

bottom of page