Pandemi Günlükleri

Diary Of A Pandemic

Photo collage with found images on paper
Photo collage with found images on paper

Belirti / Nisan 2020

Symptom / April 2020

Kağıt üzerine buluntu imgelerle fotoğraf kolajı

Photo Collage with found images on paper

Photo collage with found images on paper
Photo collage with found images on paper

Pandemi koşulları yüzünden dışarıya çıkamadığımız dönemde, uyku bozukluğu, gün boyu yaşadığım baş dönmesi ve zaman zaman sersemlik hali 20. günden itibaren kendini göstermeye başladı. Evde günler, ölümlülüğün farkındalığıyla hızla geçiyordu.  İlk başlarda hissettiğim kaygı, yerini belirsiz bir hiçliğe bırakmıştı. Belirti, eve kapandığımız bu dönemin bireysel olarak üzerimde yarattığı duygusal etkilerin dışavurumu; içerden dışarıyı izlerken, endişeyle biriktiren bireysel belleğin, buluntu imgeler ve onlara eklemlenmiş materyallerle sınırları belirlenmiş ya da açık bırakılmış kurgusal izdüşümü; duygu durumumun kolajları.

During the period when we could not go out due to the pandemic conditions, insomnia and dizziness that I felt all day long  started to show themselves from the 20th day. The anxiety I felt at first left its place to an indeterminate nothingness. The symptom collages are  the expression of the emotional effects at the period  that I stayed at home; they are the fictional projection of the individual memory, which is accumulated with anxiety while watching outside from the inside. These are the photo collages of my emotional mood; created with founded images and materials.

©2015 by Günseli Baki

ALL RIGHTS RESERVED