top of page

İpteki Çamaşırlar, İstanbul - 2015  /  Clothes On the Rope,  İstanbul - 2015

Eril bir şiddet türü olan savaştan ve savaşların sebep olduğu göçten en çok mağdur olan, en derinden etkilenenler hiç kuşkusuz kadınlar ve çocuklar. Savaş yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan kadınların bu süreçte bedenleri üzerinden istismar edilmesi de eril şiddetin bir ürünü. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) göre göç sürecinde Suriyeli kadınların yaşadıkları sorunlardan bazıları:

 

 • Mülteci kız çocukları ve kadınların ülkelerinden kaçışlarının öncesi ve esnasında sığınma ülkesinde fiziksel ve cinsel saldırıya, istismara uğramaları

 • Eşlerinin istismarı ve terki

 • Silahlı çatışmaya zorlanmak ve zorla askere alınmak

 • Cinsel sömürü ve fuhuş 

 • Toplu tecavüz ve hamile bırakılmak 

 • Sınırdan geçişler sırasında çeteler ya da sınır görevlileri tarafından cinsel saldırı 

 • Geri dönüşlerinden sonra fiziksel ve cinsel saldırı ve istismar

 • İnsan tacirleri, köle ticareti yapanlar tarafından yakalanma tehlikesi

 • Geri dönüşlerde bir çeşit ceza olarak cinsel taciz 

 • Yasal statüyü düzene sokmak için cinsel zorbalık 

 • Kişi olarak tanınmamak

 • Karar alma süreçlerinin dışında bırakılmak

 

Göç ettikleri ülkede bir yandan yeni bir yaşam kurmaya çalışırken diğer yandan ötekileştirilme ve yoksullukla mücadele eden mülteci kadınlar, savaştan etkilenmiş çocuklarının zorlu bakımlarıyla da ilgilenmek zorundalar. 

Türkiye Milli Pediatri Derneği’ne göre:

 

 • Türkiye’ye sığınan her dört mülteci çocuktan üçü, ailesinden birini savaşta kaybetti.

 • Üç çocuktan biri fiziksel şiddete uğradı.

 • Üç çocuktan ikisi, ailesinden bir yakının fiziksel şiddete maruz kaldığını kendi gözleriyle gördü.

 • Çocukların yüzde 35’i travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor ve yüzde 49’u depresyonla mücadele ediyor.

Undoubtedly, women and children are the victims of the masculine violence and the migration caused by wars. The women who had to leave their country because of the war had been abused through their bodies during this period and it is also a type of masculine violence.

 

According to the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), some of the problems Syrian women face during the migration process:

 

 • Refugee girls and women being exposed to physical and sexual assault and abuse in the country of asylum before and during their escape from their country

 • Abuse and abandonment by their husbands

 • To be forced into armed conflict and be conscripted

 • Sexual exploitation and prostitution

 • Gang rape and getting pregnant

 • Sexual attacks by gangs or border guards during crossings

 • Physical and sexual assault and abuse after their return

 • Traffickers, danger of being caught by slave traders

 • Sexual harassment as a kind of punishment in returns

 • Sexual bullying to streamline legal status

 • Not recognized as a person

 • To be excluded from decision making processes

 

Refugee women struggling with alienation and poverty, while  trying to establish a new life in the country they are migrating, must also deal with the difficult care of their war-affected children.

 

Turkey according to the National Association of Pediatrics:

 

 • Three out of every four children refugees in Turkey, has lost one of his family in the war.

 • One in three children suffered physical violence.

 • Two of the three children saw with their own eyes that a relative of his family was exposed to physical violence.

 • 35 percent of children experience posttraumatic stress disorder and 49 percent struggle with depression.

bottom of page