Açlık Oyunları

''Gerçek düşmanının kim olduğunu unutma!''

Açlık oyunları filmi başka bir pazar sadece sıradan bir film olarak izlenebilirdi. Ama bu pazar günü öyle değildi.

Filmde, bir tarafta, başkentte eğlence ve bolluk içinde süslü yaşantılarını sürdüren *reality showlarla* ölmeyi, öldürmeyi bile bir oyun, bir eğlence olarak görebilen insanlar ve bu insanları, korku, propaganda, beyin yıkama yoluyla hayatı manipüle eden, diğerlerini de kendi yaşamlarının refahı için köleleştirmekle kalmayan, aynı zamanda bu köleleştirme durumunu, diğer insanlar için *eğlence* haline geti